Agenda 2017

Programma komende maanden K.G.O.S.S.U.-Lanaken

DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017 om 19.30 uur:

In de kleine Zaal van het Cultureel Centrum Lanaken

Spreker : Jos Engelen
Onderwerp : Een lezing over zijn Odyssee langs de zuidelijke Westkust van Italië.

Deze lezing vormt de weerslag van een studie- en vakantiereis "Odysseus in Italië" en een bezoek aan de "Nero"-expositie in Trier in 2016. Beide hebben zodanige intrigerende raakvlakken met de Zuidwestkust van Italië dat ik onderstaande stelling van Bertus Aafjes uit 1962 volledig kan onderschrijven: "Ik bezocht en beschreef over het algemeen plaatsen waarvan de klassieke schrijvers reeds aannamen dat het de plaatsen waren die Odysseus in de Odyssee aandeed. Het leekt mij volstrekt zinloos een discussie aan te gaan of deze Homerische plaatsen 'de facto' Homerische plaatsen waren. Het was nimmer mijn bedoeling te beweren of te bewijzen dat de door mij beschreven Homerische plaatsen ook werkelijk identiek zijn met de plaatsen die Homeros in de Odyssee beschreef. Het zou, mijns inziens, onmogelijk zijn dit te bewijzen. Ik bezocht de Homerische plaatsen en beschreef hen dan ook op grond van de overweging dat zij - gewijd door de overlevering - een Homerisch karakter bezitten en nog vandaag kunnen dienen als decor voor de Homerische gebeurtenissen. Ik heb niet meer gepoogd dan een passende achtergrond voor de Homerische gebeurtenissen te vinden, mij daarmee houdend aan de Homerische topografie, zoals ik deze aanvaardde en beschreven vond bij klassieke zowel als moderne auteurs".
Ook Nero heeft in zijn leven diverse raakvlakken gehad met deze kusten zowel vanuit zijn heerschappij over de toenmalige Romeinse wereld als vanuit zijn familiebanden. En keizer Tiberius en Odysseus zijn vanuit de keizerlijke visie genealogisch nauw met elkaar verweven. De spreker zal zijn lezing uiteraard toelichten a.h.v. een prachtige powerpoint-presentatie.

UITZONDERLIJK OP DE DERDE DONDERDAG VAN OKTOBER DONDERDAG 19 OKTOBER 2017 om 19.30 UUR

In de Kleine Zaal van het Cultureel Centrum Lanaken

Spreker : THEO COUN
Onderwerp : Het ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen

De middeleeuwse mens moest niet alleen hard werken om op aarde zo lang mogelijk in leven te blijven, hij moest ook zorgen voor zijn leven na de dood. Uit die bezorgdheid voor het leven na de dood werden in talrijke dorpen gebedsbroederschappen gesticht die religieuze vieringen organiseerden en regelmatig missen voor hun overleden leden lieten celebreren. Zo was er in Lanaken de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap en in Neerharen de Broederschap van de Heilige Rozenkrans. Zelfs op het einde van de 19de eeuw werd in Smeermaas nog de Broederschap van het Heilig Aanschijn van Christus opgericht. In het eerste deel van zijn lezing zal de spreker handelen over de middeleeuwse opvattingen over het Laatste Oordeel en het vagevuur, de aflaten en goede werken, het ontstaan van de broederschappen en de kerkelijke wetgeving op dat gebied. Dat alles vormt de achtergrond voor de geschiedenis van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen. In het tweede deel behandelt hij het befaamde ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen, waarvan hij onlangs op verzoek van de kerkfabriek van Kuringen een editie bezorgde. De broederschap van Kuringen onderscheidt zich van die in andere dorpen door het feit dat zoveel belangrijke personen lid waren: een hele reeks Luikse prins-bisschoppen, heel de adel tussen Rijn en Maas tot en met de familie van Nassau en bijgevolg de voorouders van koning Willem Alexander van Nederland. Bovendien is het ledenregister een prachtig erfgoedobject. Het handschrift, vervaardigd uit perkament, werd in 1549 voor het grootste gedeelte geschreven door Willem Zengers, een kanunnik van de Heilig-Graforde in Hasselt. Het register is met mooie initialen en kunstig penwerk verlucht.
Ook deze lezing wordt toegelicht a.h.v. een powerpoint-presentatie.
Het bestuur verwacht voor deze beide lezingen van hoge kwaliteit, een talrijke opkomst!

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017 om 19.00 uur

Jaarlijkse feestvergadering.
Info voor deze bijeenkomst zal tijdig doorgegeven worden.